IT Study - Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

Arvutigraafika. Adobe InDesign, Adobe Illustrator ja Adobe Photoshop.

Õppekava nimetus:
Arvutigraafika. Adobe InDesign, Adobe Illustrator ja Adobe Photoshop.


Õppekavarühm:
Arvutikasutus


Sihtgrupp:
Kursus on mõeldud disaineritele, fotograafidele, kunstnikele, reklaami- ja PR-agentuuride töötajatele, veebidisaineritele, ajakirjanikele, neile, kes soovivad töötada reklaami, trükinduse valdkonnas ehk kõigile, kes on huvitatud graafiliste kujutiste loomisest ja töötlemisest.


Koolituse eesmärk:
Programmide Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign funktsioonivõimaluste järjepidev ja põhjalik käsitlemine. Tutvumine erinevate trükimeetoditega (ofset, gravüür, tsinkograafia, siiditrükk, fleksograafia, kuumkile ja digitrükk, CMYK, Spot-värvid, lakk, foolium ja seitsmevärvitrükk), värviparandusmeetodid, värviprofiilid ja trükieelse ettevalmistuse standardid.


Õppe alustamise tingimused:
Kursuse alustamiseks on vajalik esmane arvutikasutamis oskus.


Kursus kestab:
102 akadeemilist tundi, millest 72 tundi praktilist auditoorset tööd ja 30 tundi iseseisvat tööd.


Õppekeskkonna kirjeldus:
Keskkond õppeasutuses on piisav koolituse läbiviimiseks. Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Õppetöös kasutatakse kooli arvuteid, kuhu on paigaldatud litsentseeritud programmid. Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

Õpilastel on igal ajal juurdepääs koolitus programmile. Koolituse õppematerjalideks annab õpetaja õpilastele konkreetsed lingid internetist, lingid raamatutele ja õppevideotele. Õpilastele antakse koolituseks vajalik failikogum.


Kursuse maksumus:
2498.40 € / 34.7 € – 1 ак.t.


Õppekeel:
vene


Õppegrupi suurus:
Individuaalne koolitus või minigruppides (2-4 inimest).


Õppemeetodid:
Õppetöö viiakse läbi loengu ja praktiliste harjutuste vormis.


Õppesisu:

 • Adobe paigaldamine
 • Projekti seaded
 • Trükimeetodid
 • Töötamine värvidega
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Illustrator
 • Adobe InDesign
Sissejuhatus Adobe’i • 4 ak.t.
 • Vektor- ja pikselgraafika üldmõisted, kujutiste esitamise põhimõtted monitoridel ja paberil, värviskeemid – RGB ja CMYK
 • Eraldusvõime, joonmõõde ja megapikslid
Adobe Photoshop • 16 ak.t.
 • Programmi liides, paneelid, aknad
 • Uue dokumendi koostamine, trükinduse seaded, veeb
 • Joonistusinstrumendid, seaded ja kasutamine
 • Kihid, kihtide ülekate, maskid, vektor- ja protseduurikihid
 • Foto värviparandus. Instrumendid ja meetodid
 • Foto retušeerimine. Vanade fotode taastamise instrumendid ja meetodid
 • Fotokollaaž. Erinevast fotomaterjalist kompositsiooni loomine
 • Tekstureerimine. Graafika ettevalmistus mitmesugustele seadmetele
 • Pildi optimeerimine
 • Graafika töötlemise automatiseerimine paneeli Actions abil
 • Atesteerimise kodune ülesanne: Fotovisualiseerimine – foto loomine olematutest objektidest. Retušeerimise, fotomontaaži ja muude instrumentide kasutamine.
Adobe Illustrator • 16 ak.t.
 • Programmi liides, paneelid, aknad
 • Uue dokumendi koostamine, trükinduse seaded, veeb
 • Fondid ja nende kasutamine. Töö tekstiga. Stiilid
 • Kihid, kihtide ülekate
 • Joonistusinstrumendid, seaded ja kasutamine
 • 2D- ja 3D-kujutiste joonistamine
 • Töö rastergraafikaga. Juurutamine ja töötlemine
 • Rastergraafika vektoriseerimine
 • Graafika ettevalmistus mitmesugustele seadmetele. Pildi optimeerimine
 • Filtrite ja efektide kasutamine
 • Atesteerimise kodune ülesanne: Originaalse logo, visiitkaardi ja postkaardi loomine, milles on kasutatud eelmise ülesande fantastilist autoportreed.
Adobe InDesign • 8 ak.t.
 • Programmi liides, paneelid, aknad
 • Uue dokumendi loomine, trükinduse ja elektroonilise väljaande seaded
 • Töö tekstiga. Stiilid
 • Lõigustiilid. Suure teksti küljendus
 • Mitmeleheline ja mitmeveeruline dokument
 • Lehekülje mallid. Pealehed
 • Päised, leheküljenumbrid. “Jooksvad” päised ja jalused
 • Töö illustratsioonidega
 • Raamatute, ajalehtede ja ajakirjade küljendamise eeskirjad
Trükinduse eripärad. Kujutiste trükkimise alused • 4 ak.t.
 • Pooltoonide edastusviisid trükkimisel
 • Eri tüüpi rastrid ja nende joondumise nurgad. Muaree mõiste
 • Värvide liigid ja nende kasutamise võimalused
Erinevad trükimeetodid ja nendega seotud pildiparandusd • 4 ak.t.
 • Sügavtrüki põhimõte – graveerimine
 • Lametrükk – ofset
 • Kõrgtrükk – fleksograafia, kuumkile
 • Trafarett-trükk – siiditrükk/li>
 • Tinditrükk – giclée, fotoplotterid
 • Trüki eriliigid – tampograafia, vermitrükk, surutrükk ja reljeeftrükk
Praktiline töö ebatüüpilise värvilahutuse ja värviparanduse alal • 4 ak.t.
 • Tavaliste CMYK-värvide asendamine Spot-värvidega
 • Värviparandus olenevalt trükimeetodist
 • Mis on punktivõimendus, ülekate, soonimine ja voltimine
Tehniliselt keerukate pakendite disaini väljatöötamine • 8 ak.t.
 • Ühes praktilises töös on võimalik tutvuda ja kasutada paljusid trükimeetodeid – läbipaistev alus, CMYK- ja Spot-ofset, siiditrükk valge värvi ja UV kohtlakiga, kaitselakk, kuumkile ja stantsimine
Loodud pakendist maketi tegemine • 4 ak.t.
 • Eri trükimeetodite imiteerimine fotograafias
Lõppülesanne (test) õpetaja juhendamisel • 4 ak.t.
 • Isikunäituse plakati ja voldiku loomine ja trükiettevalmistus fotomuuseumis Fotografiska
 • Kavas on unikaalne trükk kolme Spot-värvi ja kuuma fooliumiga


Adobe Photoshopi koolituse lõppedes oskab õpilane:

 • luua kollaaži ja fotomontaaži abil konstrueeritud objektidest realistlik kujutis
 • teha globaalset ja lokaalset pildiparandust, sealhulgas kasutada digitaalseid andmeid
 • muuta kujutise põhiparameetreid ja kärpida
 • kasutada kihte ja maske
 • valmistada kujutisi ette trükinduses kasutamiseks: teha värvilahutust
 • valida kujutise salvestamisel ja eksportimisel optimaalne failivorming


Adobe Illustratori koolituse lõppedes oskab õpilane:

 • luua fondikompositsioone ja graafikaelemente
 • teksti tõhusalt ja nõuetekohaselt kasutada ja kujundada
 • koostada ja kujundada flaiereid, postkaarte, visiitkaarte, logosid jms, arvestades vajalikke nõudeid
 • valida pildi jaoks värviskeem. Töötada tellitud värvidega
 • luua illustratsioone põhiobjektide ja joonistusinstrumentide abil
 • salvestada faile tüpograafiliseks trükiks mõeldud vormingutes


Adobe InDesigni koolituse lõppedes oskab õpilane:

 • õigesti määrata küljendi formaati, veeriste parameetrid ning lõikevaru
 • teha küljendust “näidise järgi”
 • koostada ja modelleerida uusi dokumente
 • teha mitmesuguste trükitoodete küljendust
 • valmistada dokument ette trükikojas trükkimiseks
 • arendada tehniliselt keerukaid graafilise disaini objekte – kalendreid, sertifikaate, etikette, pakendeid, plakateid ja ajakirju
 • leida kasulikke ja ebastandardseid tehnoloogilisi lahendusi
 • teostada kvaliteetset fotode ja muude graafilise disaini tööde trükieelset ettevalmistust igasuguseks trükkimiseks


Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:
Kursuse lõpetamisel väljastatakse lõpetajatele tunnistus kui õpilane on läbinud vähemalt 80 % õppekavast ja tegib testitööd. Õpilasele väljastatakse tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui 80% tundidest.


Toimumise koht:
Liimi 1-205, Tallinn / Veebipõhine õpe ( Zoom )


Koolitaja:
Sergei DidykSergei Didyk
KUNSTIALASE KÕRGHARIDUSE NING PIKAAJALISTE KOGEMUSTEGA REKLAAMI, DISAINI JA FOTOGRAAFIA ALAL
Lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia magistrikraadiga graafika erialal. Tegevusalad – reklaamfotograafia, küljendus ja prepress ning graafiline disain. Rahvusvahelise konkursi “A’ Design Award & Competition” plaatina- ja hõbe võitja nominatsioonis “Fotograafia ja kujutise manipuleerimine”.
Portfell: didyk.eu

HQS Development OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tööta ja õpi!