Front-end / Veebiarendus Bootstrap 5 baasil

Õppekava nimetus:
Front-end / Veebiarendus Bootstrap 5 baasil


Õppekavarühm:
Arvutikasutus


Sihtgrupp:
Algajatele ja edasijõudnutele. Koolituskava korrigeeritakse olenevalt koolitatavate teadmiste tasemest ja vajadustest.


Koolituse eesmärk:

 • Veebilehe arendamise praktiliste oskuste omandamine.
 • Veebilehe arendamise protsessi kontroll spetsiaalsete arendaja tööriistade abil.
 • Bootstrap-raamistiku baasil loodud valmis algoritmide ja lahenduste efektiivne kasutamine, mis võimaldab tänapäeva veebiarenduse keskkonda sisenemise aega lühendada ja läve alandada.
 • JavaScripti ja jQuery raamatukogu õige kasutamine projektides.

Saadud praktilised teadmised aitavad teil luua huvitavaid ja nõutud veebirakendusi.


Õppe alustamise tingimused:

 • Esmane arvutikasutamis oskus

Enne koolituse algust meie võtame ühendust iga osalejaga ja hindame nende taset. See annab meile võimaluse luua kaks grupi – algajatele ja edasijõudnutele.


Kursus kestab:
120 akadeemilist tundi, millest 72 tundi praktilist auditoorset tööd ja 48 tundi iseseisvat tööd.


Õppekeskkonna kirjeldus:
Keskkond õppeasutuses on piisav koolituse läbiviimiseks. Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Õppetöös kasutatakse kooli arvuteid, kuhu on paigaldatud litsentseeritud programmid. Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

Õpilastel on igal ajal juurdepääs koolitus programmile. Koolituse õppematerjalideks annab õpetaja õpilastele konkreetsed lingid internetist, lingid raamatutele ja õppevideotele. Õpilastele on tagatud väljaprinditud õppematerjalid. Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist.


Kursuse maksumus:
2498.40 € / 34.7 € – 1 ак.t.


Õppekeel:
vene


Õppegrupi suurus:
Individuaalne koolitus või minigruppides (2-3 inimest).


Õppemeetodid:
Õppetöö viiakse läbi loengu vormis.


Õppesisu:

 • Bootstrap 5 paigaldamine
 • Projekti seaded
 • Grid System
 • Utiliidid
 • JavaScript ja jQuery’i raamatukogu kasutamine
Bootstrap 5 tutvustamine ja paigaldamine • 8 ak.t.
 • Bootstrap 5 tutvustamine
 • Bootstrap 5 paigaldamine
 • Starter template
 • Font Awesome & SVG
 • Adaptiivsed pildid
 • Figures
 • Tabelid
Grid System • 16 ak.t.
 • Klassid container и container-fluid
 • Klassid col-*
 • Joondus
 • Üksuste järjestuse muutmine
 • Nihe
Bootstrap 5 komponendid • 16 ak.t.
 • Nupud
 • Kaardid
 • Media
 • Adaptiivne video
 • Navigeerimine, navbar
 • Scrollspy
 • Breadcrumb
 • Vormid
 • Input group
 • Lehekülgede numeratsioon
Bootstrap 5 utiliidid • 16 ak.t.
 • Värvid
 • Tekst
 • Mõõtmed
 • Treppimine
 • Borders
 • Varjud
 • Float
 • Flex
JavaScript Bootstrap 5 • 16 ak.t.
 • Karussell
 • Akordion
 • Dialoogiaknad
 • Tabs
 • Owl Carousel
 • Smooth scroll
 • WOW.js


Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab valmistada kodulehe Bootstrap 5 baasil
 • oskab kasutada arendusvahendeid
 • oskab kasutada JavaScript’i ja jQuery’i raamatukogu
  Owl Carousel, FancyBox, WOW.js jne.


Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:
Kursuse lõpetamisel väljastatakse lõpetajatele tunnistus kui õpilane on läbinud vähemalt 80 % õppekavast ja tegib testitööd. Õpilasele väljastatakse tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui 80% tundidest.


Toimumise koht:
Liimi 1-205, 10621 Tallinn / Veebipõhine õpe ( Discord, Zoom ).


Koolitaja:
Sergei Koroljov
HQS Development OÜ / IT-spetsialist. Full-stack arendaja.
Omis OÜ / koolitaja

HQS Development OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tööta ja õpi!