Veebisaitide loomise alused (HTML+CSS)

Õppekava nimetus:
Veebisaitide loomise alused (HTML+CSS)


Õppekavarühm:
Arvutikasutus


Sihtgrupp:
Algajatele, kes soovivad alustada veebiarendaja elukutse omandamist nullist. Koolituskava korrigeeritakse olenevalt koolitatavate teadmiste tasemest ja vajadustest.


Koolituse eesmärk:
Sellel koolitusel õpite looma veebilehti HTML- ja CSS-tehnoloogia abil. Õpite kasutama küljendustööriistu ja iseseisvalt koode kirjutama.


Õppe alustamise tingimused:
Kursuse alustamiseks on vajalik esmane arvutikasutamis oskus.


Kursus kestab:
25 akadeemilist tundi, millest 20 tundi praktilist auditoorset tööd ja 5 tundi iseseisvat tööd.


Õppekeskkonna kirjeldus:
Keskkond õppeasutuses on piisav koolituse läbiviimiseks. Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Õppetöös kasutatakse kooli arvuteid, kuhu on paigaldatud litsentseeritud programmid. Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

Õpilastel on igal ajal juurdepääs koolitus programmile. Koolituse õppematerjalideks annab õpetaja õpilastele konkreetsed lingid internetist, lingid raamatutele ja õppevideotele. Õpilastele on tagatud väljaprinditud õppematerjalid.


Kursuse maksumus:
624 € / 31.2 € – 1 ак.t.


Õppekeel:
vene


Õppegrupi suurus:
Individuaalne koolitus või minigruppides (2-3 inimest).


Õppemeetodid:
Õppetöö viiakse läbi loengu vormis.


Õppesisu:

 • Kuidas veebisait töötab
 • HTML – veebilehe märgistuskeel
 • CSS – veebilehe kujundamise keel
HTML ja CSS põhitõed • 2 ak.t.
 • Mis on HTML
 • HTML-teegid
 • Mis on CSS
 • Klassid
HTML struktuur • 4 ak.t.
 • Põhilised HTML-teegid
 • head, title, main
 • header и footer
 • section
 • nav
 • article
 • aside
Teksti märgistus • 8 ak.t.
 • Nimekirjad
 • Tsitaat
 • Div ja span konteinerid
Lingid ja pildid • 2 ak.t.
 • Pildivormingud
 • figure и figcaption
 • Lingid
CSS põhitõed • 2 ak.t.
 • CSS-i valijad
 • Atribuudid ja väärtused
Teksti kujundus • 2 ak.t.
 • Suurus ja värv
 • Stiilid
 • Joondamine
 • Treppimine


Koolituse lõpuks õppija:

 • saab aru HTML-koodist
 • oskab kasutada HTML-koodi veebilehe struktuuri loomisel
 • oskab kasutada CSS-koodi veebisaidi kujundamisel


Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:
Kursuse lõpetamisel väljastatakse lõpetajatele tunnistus kui õpilane on läbinud vähemalt 80 % õppekavast ja tegib testitööd. Õpilasele väljastatakse tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui 80% tundidest.


Toimumise koht:
Liimi 1-205, 10621 Tallinn / Veebipõhine õpe ( Discord, Zoom ).


Koolitaja:
Sergei Koroljov
HQS Development OÜ / IT-spetsialist. Full-stack arendaja.
Omis OÜ / koolitaja

HQS Development OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tööta ja õpi!