PRIVAATSUSPOLIITIKA ( GDPR )

Selles privaatsuseeskirjades saate teada : millist teavet  kogume, miks  kogume teavet ja mida teeme teie kogutud teabega. Kuna see on oluline, peaksite võtma aega privaatsuseeskirjade lugemiseks.

Isikuandmete vastutav töötleja on HQS Development OÜ (registrikood 14359845) asukohaga Paldiski mnt. 181-9, 13518 Tallinn.


Milliseid andmeid me kogume?

  • Nimi
  • Email
  • Telefon


Miks me kogume andmeid?

  • Nimi – koolitusele registreerimiseks​
  • Email – koolituse vajaliku info edastamiseks​ ja täiendavate küsimuste jaoks
  • Telefon – koolituse vajaliku info edastamiseks​ ja täiendavate küsimuste jaoks


Kus teie andmed on salvestatud?

Teie isikuandmeid hoitakse ja töödeldakse Xelan OÜ serverites.


Ladustamise kestus

Meie suhtes mitmesugused ladustamis- ja dokumentatsioonikohustused, mis tulenevad tsiviilseadustikust (BGB), äriseadustikust (HGB) ja maksuseadustikust (AO). Säilitamise ja dokumenteerimise tähtajad on kaks kuni kümme aastat.

Lõpuks hinnatakse ladustamisperioodi ka seadusjärgsed aegumistähtajad, mis vastavalt tsiviilseadustiku (BGB) §-dele 195 ff on tavaliselt kolm aastat. Teie isikuandmete säilitamine teie nõusolekul toimub kuni edasise teatamiseni.


Kellel on juurdepääs isikuandmetele?

Klientide privaatsus on meie jaoks äärmiselt oluline. Kõik meie töötajad on läbinud põhjaliku koolituse ja on tuttavad Andmekaitseseadusega – seega järgime kõiki selles seaduses sätestatud privaatsuse kaitsmise põhimõtteid.Võid olla kindel, et me ei edasta ilma sinu selgesõnalise loata kolmandatele isikutele mitte mingisugust teavet –  sinu e-postiaadress, telefoninumber, nimi või mis tahes muud isikuandmed.


Kas me edastame andmeid kolmandatele isikutele?

Meie ei edasta kolmandatele isikutele õpilaste isikuandmeid, välja arvatud:

  • Töötukassasse, kui olete õppinud Töötukassa kursustel
  • Trükkikotta tunnistuse kursuse läbimise printimiseks


Teie õigused

Teil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus.

Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või esinduses isiklikult allkirjastatud). Meil on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.

Teil on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.