Veebisaitide loomine WordPressi baasil

Õppekava nimetus:
Veebisaitide loomine WordPressi baasil


Õppekavarühm:
Arvutikasutus


Sihtgrupp:
Algajatele ja täiendõppele. Kursuse programmi kohandatakse vastavalt õpilaste teadmiste ja vajaduste tasemele.


Koolituse eesmärk:
Koolitus sobib neile, kes soovivad omandada põhiteadmisi sisuhaldussüsteemis WordPress ja luua oma veebilehte või blogi WordPressi baasil.


Õppe alustamise tingimused:
Kursuse alustamiseks on vajalik esmane arvutikasutamis oskus.


Kursus kestab:
25 akadeemilist tundi, millest 20 tundi praktilist auditoorset tööd ja 5 tundi iseseisvat tööd.


Õppekeskkonna kirjeldus:
Keskkond õppeasutuses on piisav koolituse läbiviimiseks. Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Õppetöös kasutatakse kooli arvuteid, kuhu on paigaldatud litsentseeritud programmid. Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

Õpilastel on igal ajal juurdepääs koolitus programmile. Koolituse õppematerjalideks annab õpetaja õpilastele konkreetsed lingid internetist, lingid raamatutele ja õppevideotele. Õpilastele on tagatud väljaprinditud õppematerjalid. Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist.


Kursuse maksumus:
624 € / 31.2 € – 1 ак.t.


Õppekeel:
vene


Õppegrupi suurus:
Individuaalne koolitus või minigruppides (2-3 inimest).


Õppemeetodid:
Õppetöö viiakse läbi loengu vormis.


Õppesisu:

 • CMS WordPress paigaldamine
 • Projekti seaded
 • Malli seaded
 • Navigeerimismenüü
 • Meediafailid: foto- ja videosisu, dokumendid jne.
 • Plaginad: paigaldamine, konfigureerimine, kasutamine
Sissejuhatus WordPressi • 2 ak.t.
 • Paigaldamine ja seadistamine
Lehed ja postitused • 12 ak.t.
 • Postituse, lehe loomine
 • Teksti vormindamine
 • Töö lingidega
 • Multimeedia
 • Kategooria haldamine
Plaginad ja teemad • 2 ak.t.
 • Plaginade paigaldamine
 • Teemade lisamine
WordPressi seaded • 3 ak.t.
 • Saidi kasutaja haldus
 • Kommentaaride haldamine
 • Vidinate kasutamine
 • Uute menüüde lisamine
Teenindus ja turvalisus • 1 ak.t.
 • Saidi varundamine
 • WordPressi teemade ja plaginade ajakohasena hoidmine


Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab valmistada kodulehe sisuhaldussüsteem WordPress baasil
 • omab elementaarseid teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud veebilehe haldamiseks


Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:
Kursuse lõpetamisel väljastatakse lõpetajatele tunnistus kui õpilane on läbinud vähemalt 80 % õppekavast ja tegib testitööd. Õpilasele väljastatakse tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui 80% tundidest.


Toimumise koht:
Liimi 1-205, 10621 Tallinn / Veebipõhine õpe ( Discord, Zoom ).


Koolitaja:
Sergei Koroljov
HQS Development OÜ / IT-spetsialist. Full-stack arendaja.
Omis OÜ / koolitaja

HQS Development OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tööta ja õpi!